društva vinogradnikov in pridelovalcev oljčnega olja
Bertokov, Pobegov - Čežarjev in Sv. Antona