društva vinogradnikov in pridelovalcev oljčnega olja
Bertokov, Pobegov - Čežarjev in Sv. Antona
OLJE in VINO
NOVICE
Podatki o društvu
 
Zakoniti zastopnik Društva: Damijan Jogan, tel.: 051 366566
Tajnica: Marjeta Kavalič, tel.: 031 738915
Naslov društva: Društvo VINOL, Sv. Anton 1, 6276 Pobegi